Wita Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Uszwi                                                                                                                                                                                                   
Jesteś gościem na naszej stronie! ;-)
Strona główna

Rys historyczny

Uczniowie
i pracownicy szkoły


Dokumenty
szkoły


Organizacje szkolne

Uroczystości szkolne
Archiwum

Aktualności
Archiwum

Projekt EFS

Galeria zdjęć
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
Aktualności - archiwum


Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego
na rok szkolny 2013/2014
Apel "Książka Twój przyjaciel"

Zbliża się koniec roku szkolnego. Jest to czas podsumowania całorocznej pracy, w tym także czytelnictwa w naszej szkole. Dlatego uczniowie IV klasy przygotowali krótki apel poświęcony książce. Widzowie dowiedzieli się jaką drogę przebywa książka od momentu powstania do chwili, gdy znajdzie się w rękach czytelnika. W programie znalazły się wiersze i piosenki oraz apel do czytelników, by szanowali książki, bo.........
Książka to mój przyjaciel,
Przyjaciel prawie żywy.
Bo opowiada cudów moc.
O świecie prawi dziwy.
Więc cieszę się, że książki mam.

W dalszej części apelu Pani Dyrektor rozdała nagrody i dyplomy dla uczestników konkursów czytelniczych. Nagrodziła też klasę I, która w tym roku zdobyła tytuł "Najlepiej czytającej klasy w szkole". Kolejne miejsca pod względem wypożyczeń zdobyły klasy: III B i III A.
Gratulujemy!
mgr Józefa Zych
MAŁA OLIMPIADA MATEMATYCZNA


Gminna Olimpiada z Języka Angielskiego ,,Jeden z dziesięciu''

16 maja bieżącego roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Uszwi już po raz szósty odbyła się Gminna Olimpiada z Języka Angielskiego pod hasłem ,,Jeden z dziesięciu''. Wzięło w niej udział po dwóch uczniów klasy szóstej z każdej miejscowości naszej gminy.
Konkurs był jednoetapowy i miał formę pisemną. Składał się z pięciu części sprawdzających różne umiejętności językowe uczniów. Nauczyciele z poszczególnych szkół przygotowali zadania w formie pytań zamkniętych: Gnojnik - czytanie, Lewniowa - słuchanie, Biesiadki - elementy wiedzy o Wielkiej Brytanii, Gosprzydowa - gramatykę a Uszew - słownictwo.
Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź uczestnik konkursu otrzymał 1 punkt. Po upływie wyznaczonego czasu komisja, składająca się z nauczycieli języka angielskiego naszej gminy, sprawdziła prace i wyłoniła zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła Dominika Wątor z PSP w Gosprzydowej, drugie miejsce przypadło Dariuszowi Sacha z PSP w Lewniowej a trzecie Patrycji Kądziołce z PSP w Gosprzydowej. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, słownik oraz książki z zagadnieniami i ćwiczeniami gramatycznymi. Pozostali uczestnicy Jakub Pawlikowicz, Patryk Zając (PSP Uszew), Jakub Sacha, Radosław Racięga (PSP Biesiadki), Jolanta Śliwa, Marlena Szpak (PSP Gnojnik), Dawid Sowa (PSP Lewniowa) otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz książki z płytami w języku angielskim.
Głównymi fundatorami nagród był Oxford University Press reprezentowany przez p. Natalię Cisoń oraz Pearson Longman z głównym przedstawicielem naszego regionu p. Beatą Kozioł.
Poza tym Sklepik Uczniowski ufundował słodkie upominki dla wszystkich uczniów.

mgr Sabina Krakowska


Szkolenie dla dzieci "Sytuacje kryzysowe i sposoby postępowania"


fot.Maciej Dorosiński
NETTG.PL- PORTAL GÓRNICZY

        W wieku 93 lat zmarł w Katowicach pochodzący z Uszwi prof. zw. Henryk Bystroń - członek rzecz. PAN, specjalista w dziedzinie górnictwa, autor wielu prac dotyczących wentylacji kopalń
i pożarów podziemnych.
        Pan Profesor znaczną część swego życia spędził na Śląsku, często jednak odwiedzał rodzinne strony. Nie zapominał też o uszewskiej szkole. Można powiedzieć, że był jej Przyjacielem. Wspomagał naszą placówkę finansowo i rzeczowo. Utrzymywał kontakt listowny ze szkołą, przysyłał życzenia
i pozdrowienia z okazji świąt i uroczystości. Był honorowym gościem obchodów 140-lecia szkoły
w Uszwi w listopadzie 2000 r. Wtedy też w swoim wystąpieniu z sentymentem wspominał szkolne lata.
        W intencji Zmarłego Profesora została zamówiona msza św. od Szkoły Podstawowej w Uszwi, która zostanie odprawiona w naszym kościele parafialnym w najbliższym czasie.Turniej Wiosenny

        Obchody Pierwszego Dnia Wiosny na stałe wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości naszej szkoły. W tym roku Turniej Wiosenny odbył się 21 marca pod hasłem ,, Zamień słodycze łasuchu na odrobinę ruchu ''.

        Uczniowie rywalizowali w różnych konkurencjach. Na początku klasy przedstawiły przygotowane przez siebie skecze na temat ,, Jak się zdrowo odżywiać?". W czasie turnieju nie obyło się bez konkurencji wiedzowych. Drużyny musiały odgadnąć zagadki i rebusy wiosenne i rozwiązywać quiz tematycznie związany z zdrowym trybem życia. Sporo trudności dostarczyły naszym uczniom kalambury. Wiele emocji wzbudziły też zabawy sprawnościowe: wyścigi raków, taczek i marsz
z woreczkiem na głowie. Pierwsze miejsce w turnieju zdobyła klasa VI.

        Głównym celem całej imprezy była integracja uczniów, motywowanie do pracy na rzecz klasy, wdrażanie do zdrowej rywalizacji. W czasie rozgrywek panowała wspaniała atmosfera, uczniowie świetnie się bawili, rywalizowali ze sobą w duchu fair- play.
mgr Lukrecja Chochlińska
Zobacz więcej....


Szkolenie metodyczne w Anglii

W dniach 11 marca - 22 marca 2013 roku nauczycielki naszej szkoły, pani Anna Cichostępska i pani Sabina Krakowska przebywały w Anglii, w mieście Bournemouth, na "Szkoleniu z metodyki nauczania języka angielskiego". Kurs ten był realizowany w ramach programu Comenius, "Uczenie się przez całe życie": Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej oraz finansowany w całości ze środków z Unii Europejskiej. Panie zakwaterowane były w domach angielskich rodzin, gdzie miały kontakt z żywym, codziennym językiem. Kurs obejmował 48 godzin zajęć metodycznych i językowych, które odbywały się w Richard Language College. Podczas szkolenia panie poznawały różne metody nauczania dzieci słownictwa, słuchania, czytania, wymowy i pisania w języku angielskim oraz sposoby pracy z tablicą interaktywną. Miały również okazję obserwować zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli oraz porównać systemy nauczania w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Wyjazd ten był również okazją
do zwiedzenia wielu ciekawych, historycznych miejsc, np. Londyn, Oxford.Koncert muzyki

Dnia 1 marca na sali gimnastycznej odbył się koncert muzyki filmowej. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mogli wysłuchać na żywo brzmienia takich instrumentów jak: saksofon, skrzypce,
flet i keyboard. Prowadzący pytał z jakich filmów i seriali pochodziła grana muzyka. Uczniowie bez problemu odgadywali tytuły, a w nagrodę otrzymywali długopisy. Zebrani wysłuchali muzyki z filmów polskich i zagranicznych: Janosik, Złotopolscy, Vabank, Mission Impossible, Titanic, Gliniarz
z Beverly Hills, Dirty Dancing, Flinstonowie
. Wszyscy się świetnie bawili, wyklaskując rytm znanych melodii.
mgr Anna Cichostępska

Projekt "Nowe szanse - łatwiejszy start w edukacji"

        Od października 2012 r. w naszej szkole realizowany jest projekt "Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III Szkół Podstawowych gminy Gnojnik. Projekt pn. Nowe szanse - łatwiejszy start", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
        W ramach tego projektu uczniowie klas I-III biorą udział w zajęciach dodatkowych, do których zostali wytypowani przez nauczycieli i wychowawców. W naszej szkole odbywają się więc następujące rodzaje zajęć:
 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także       zagrożonych ryzykiem dysleksji - prowadząca zajęcia mgr Józefa Zych
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - mgr Elżbieta Czauderna
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - mgr Marta Szczepańska
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne - mgr inż. Maria Górka
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania taneczne - mgr Anna Cichostępska.

          Realizacja projektu przewidziana jest na 540 godzin, do końca grudnia 2013 roku. Łącznie we wszystkich zajęciach bierze udział 82 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.
          Każde zajęcia zaopatrzono w potrzebne pomoce dydaktyczne, między innymi: Zestaw tablic mnemotechnicznych, Suwaki terapeutyczne, 8 walizek. Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii, Bajki dla dyslektyków, Kwestionariusz badania mowy, koła Hula-Hop, laski gimnastyczne, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne. Szkoła planuje również w ramach projektu zakupić ze środków unijnych tablicę interaktywną, magnetofony, lustro korygujące wady postawy, stojące tablice korkowe oraz worki do skakania na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
          Uczniowie na zajęciach dodatkowych przezwyciężają trudności w czytaniu i pisaniu, niwelują wady postawy, ćwiczą prawidłową wymowę jak również rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia taneczno-plastyczne.
  Szkolny Koordynator Projektu:
  mgr Anna Cichostępska
  Szkolna Kasa Oszczędności

  W zeszłym roku nasza szkoła, w której od wielu lat upowszechniana jest idea oszczędzania, wzięła udział w konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędnościowych (SKO) organizowanym przez PKO Bank Polski. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było przygotowanie prezentacji w programie Power Point, która uwzględniała m.in.: popularyzację wiedzy o oszczędzaniu, powszechność oszczędzania wśród uczniów oraz działalność na rzecz lokalnej społeczności. Nasza szkoła w tym konkursie zdobyła nagrodę II stopnia, dyplom oraz 1000 zł. Za otrzymane pieniądze zostały zakupione rolety do okien w dwóch salach lekcyjnych.


  Opiekun konkursu i SKO:
  mgr Anna Cichostępska  SUKCESY SZACHOWE NASZYCH UCZNIÓW

  Powiatowe Igrzyska Szachowe

          W dn. 11.12.2012r. w Brzesku odbyły się Powiatowe Igrzyska Szachowe, w których udział wzięły Alicja Hosaniak i Anna Kowalczyk.

          W kategorii dziewcząt wystartowało 13 zawodniczek, a każda rozegrała 7 partii. Poziom zawodów był wysoki, ponieważ spotkały się najlepsze szachistki z powiatu brzeskiego.

          Reprezentantka naszej szkoły Alicja Hosaniak wygrała 5 na 7 rozegranych partii, zajmując III miejsce i zdobywając puchar Starosty brzeskiego, a jednocześnie awans na Małopolskie Mistrzostwa Szachowe.

          Pięknie zagrała Ania Kowalczyk, zdobywając 3,5 p. i zajmując VIII miejsce.

          To ogromny sukces dziewcząt, zważając na fakt, że są dopiero uczennicami III klasy. Gratulacje!!!
          Życzymy Alicji dalszych sukcesów szachowych, a wszystkich zachęcamy do rozgrywania partii szachowych, która uczy logicznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz cierpliwości
  i pokory.

  mgr Zofia Zięć

  Andrzejki

          29 listopada 2012 r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa, w której uczestniczyli uczniowie klas IV-VI. Nie mogła się ona oczywiście obyć bez tradycyjnych wróżb. Chętne osoby
  w ten magiczny wieczór mogły dowiedzieć się co nieco na temat swojej przyszłości: m. in. tego, kto pierwszy wyjdzie za mąż lub ożeni się, kim będą w przyszłości, poznały także imiona swoich wybranków. Wszyscy doskonale się bawili przy dźwiękach współczesnej muzyki tanecznej i niemal nie schodzili z parkietu. Ponadto można było skorzystać z bufetu, który tym razem serwował pyszne zapiekanki. Cała uroczystość przebiegła w miłej i sympatycznej atmosferze, uczniowie byli bardzo zadowoleni o czym świadczyły ich uśmiechnięte buzie.

  Ewelina Jagielska

  Gminny Turniej Szachowy

          W dn. 22.11.2012r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Gosprzydowej odbył się Gminny Turniej Szachowy dla uczniów szkół podstawowych. W zawodach w kategorii dziewcząt i chłopców udział wzięło 20 zawodników: dziewięć dziewcząt i jedenastu chłopców. Każdy zawodnik rozegrał pięć partii.
          Uszewską szkołę reprezentowali uczniowie z kl.III "a", będący jednocześnie członkami Szkolnego Koła Szachowego: Alicja Hosaniak, Anna Kowalczyk, Patryk Smoleń i Jakub Osada. Nasi reprezentanci rozegrali trudne partie z przeciwnikami ze szkół w Gosprzydowej, Biesiadkach oraz Gnojniku. Poziom zawodów był wysoki, a nasi wychowankowie zagrali rewelacyjnie.

          Alicja Hosaniak zajęła I miejsce, zdobywając złoty medal i tytuł Szachowego Mistrza Gminy w kategorii dziewcząt (wygrała pięć rozegranych partii).

          Pięknie zagrała Anna Kowalczyk, zajmując III miejsce i zdobywając brązowy medal. Dziewczęta awansowały na Powiatowe Igrzyska Szachowe dla uczniów szkół podstawowych.

          Chłopcy z naszej szkoły również rozegrali bardzo dobre partie. Patryk Smoleń zajął VI miejsce,
  a Kuba Osada nieco dalsze, ale najważniejszy w całym turnieju był fakt spotkania najlepszych szachistów ze szkół podstawowych na terenie naszej gminy, zdobycie nowych doświadczeń
  i nawiązanie ciekawych znajomości.
  mgr Zofia Zięć

  Zdjęcia: PSP Gosprzydowa


  Spotkanie ze sztuką

          15 listopada 2012 roku nasi uczniowie wraz z wychowawcami uczestniczyli w przedstawieniach teatralnych pt. "Porwanie Baltazara Gąbki" oraz "Nasz Mikołajek". Spektakle wystawione przez Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu odbyły się w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku.

          Dzieciom z klas I-III bardzo spodobała się nowa wersja znanej bajki o przygodach Smoka Wawelskiego. Bohaterowie sztuki dzięki przyjaźni oraz współdziałaniu pokonują liczne przeszkody
  i odnajdują porwanego profesora. Dynamiczna akcja, wspaniała scenografia, barwne kostiumy wywołały uśmiech i zachwyt na twarzach najmłodszych widzów.

          "Nasz Mikołajek - czyli rzecz o dobrym wychowaniu" to z kolei zabawny spektakl o perypetiach szkolnej grupy przyjaciół. Uczniowie klas IV-VI mogli w nim odnaleźć własne doświadczenia i problemy, z jakimi przychodzi im mierzyć się każdego dnia. Gdzie przebiega granica między dzieciństwem a dorosłością? Co to znaczy odpowiedzialność? Jaką wartość ma prawdziwa przyjaźń?

          Uczestnictwo w powyższych przedstawieniach przyniosło naszym uczniom wiele niezapomnianych przeżyć. Pobudziło również większą dbałość o kulturę żywego słowa i chęć uczestnictwa w różnorodnych zjawiskach kulturowych.
  mgr Anna Zych

  Konkurs plastyczny "Jan Paweł II w moich oczach"

       Dnia 27 października 2012 r. w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym "Jan Paweł II w moich oczach".
  Spośród prawie 500 prac nadesłanych z całego powiatu, wyróżnienie otrzymał uczeń klasy II "a" naszej szkoły Bartłomiej Figiel. Nagrodę otrzymał z rąk burmistrza miasta Brzeska, Grzegorza Wawryki. Całą uroczystość uświetnił swoim występem franciszkański zespół muzyczny "Fioretti"
  z Krakowa. Swoją żywą muzyką zakonnicy porwali do tańca i śpiewu nie tylko młodych słuchaczy,
  ale również ich rodziców, władze miasta oraz przedstawicieli duchowieństwa. Wszyscy nagrodzili ich występ gromkimi brawami.
       Gratulujemy zdobywcy wyróżnienia Bartkowi Figlowi.
  mgr Anna Cichostępska

                                                               fot. Anna Gaudnik


  X GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ

  PANU ŚPIEWAJ PANU GRAJ

  Dnia 25 października 2012r. o godz. 9:00 w Publicznej Szkole Podstawowej im Św. Stanisława Kostki w Biesiadkach został zorganizowany jubileuszowy bo już 10 przegląd piosenki religijnej.
  Naszą szkołę reprezentowały następujące osoby:

  1) Kamila Wyczesany kl IV - "List do Boga"
  2) Krzysztof Radzięta kl V - "Droga Abrahama"
  3) Karolina Kaźmierczyk kl VI - "Panie dobry jak chleb"

  Spotkanie to miało na celu przede wszystkim uświadomić uczniom, że poprzez śpiew chwalimy Boga, oraz rozwijać ich talenty i zainteresowania muzyczne.
  ks. Jan Baran
  Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

         Jak niebanalnie uczcić Dzień Chłopaka? Najlepiej zaprosić go do tańca! Na taki pomysł wpadły uczennice naszej szkoły.
        W czwartek, 28 września wychowankowie klas IV-VI z niecierpliwością oczekiwali końca lekcji. Wiadomo, trzeba było przecież szybko udać się do domu, zostawić, zbędne już w tym dniu, książki i zeszyty, odprasować sukienkę, zawiązać krawat, zadbać o modną fryzurę i punktualnie o godz. 16.00 stawić się po raz drugi w szkolnych progach.
        Dyskoteka odbyła się w świetlicy. Początkowa nieśmiałość przedstawicieli obu płci szybko zniknęła i już po chwili pary tancerzy pojawiły się na parkiecie. W przełamaniu pierwszych lodów dużą rolę odegrali szkolni didżeje: Krzysztof Radzięta, Konrad Rams i Kacper Kotarba. Chłopcy nie ograniczyli się tylko do odtwarzania tanecznych przebojów, zachęcali również bawiących się do zamawiania muzycznych dedykacji. W rytm nowoczesnej muzyki i przy profesjonalnym oświetleniu uczniowie bawili się wspaniale. Jak zwykle działał bufet, oferujący ciepłe zapiekanki, słodkie przekąski i chłodne napoje.
        Drodzy Chłopcy, dziewczęta z niecierpliwością czekają na Dzień Kobiet...

  mgr Anna Zych  Zobacz więcej....


  SPRZĄTANIE ŚWIATA 2012

  Już po raz dziewiętnasty w piątek, sobotę i niedzielę (14,15, 16 września) odbyła się akcja sprzątania świata. "Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę" to tegoroczne hasło przyświecające akcji, którą koordynuje i organizuje Fundacja Nasza Ziemia i Fundacja "Sprzątanie Świata - Polska".

  Cele akcji:
 • skupienie naszej uwagi na otaczającym nas świecie,
 • zdanie sobie sprawy z konsekwencji naszych nieekologicznych działań,
 • rozbudzenie szacunku do przyrody,
 • zachęcenie Polaków do sprzątania i do nieśmiecenia.

  Śmieci, zanieczyszczenia, spaliny- to wszystko powoli wyniszcza Ziemię. Co możemy zrobić, aby chronić naszą planetę? Od najmłodszych lat wpajać dzieciom konieczność ochrony środowiska naturalnego, które bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie i życie.

  Wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami uczestniczyli w akcji sprzątania świata. Zaopatrzeni w worki i rękawice sprzątali wyznaczone rejony segregując przy tym śmieci. Wszyscy pragniemy aby nasza najbliższa okolica była czysta więc wszyscy dbajmy
  o to, aby papiery, plastikowe butelki i inne śmieci trafiały zawsze do kosza, a nie do przydrożnych rowów bo o to prosi nas nasza Ziemia!!!
  mgr Zofia Zięć


  Zobacz więcej....
 • Strona utworzona: 2005r.
  Aktualizacja:2013-06-04 11:58