Wita Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Uszwi                                                                                                                                                                                                   
JesteśJesteś gościem na naszej stronie! ;-)
Strona główna

Rys historyczny

Uczniowie
i pracownicy szkoły


Dokumenty
szkoły


Organizacje szkolne

Uroczystości szkolne
Archiwum

Aktualności
Archiwum

Projekt EFS

Galeria zdjęć
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
LIST GRATULACYJNY

I. Tryb i zasady przyznawania listu gratulacyjnego.

1. List gratulacyjny przyznaje się rodzicom uczniów kończących szkołę podstawową.

2. Z wnioskiem o przyznanie listu gratulacyjnego występuje wychowawca klas VI.

3. Wychowawcy klas VI zgłaszają wnioski na piśmie do dyrekcji szkoły na trzy dni przed     końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

4. Po zapoznaniu się z w/w wnioskami Dyrektor Szkoły przedstawia je Radzie Pedagogicznej na     klasyfikacyjnym posiedzeniu do zatwierdzenia.

5. Zatwierdzone wnioski stanowią podstawę do wypisania listów gratulacyjnych.

6. Listy gratulacyjne są wręczane rodzicom uczniów przez dyrektora szkoły w dniu zakończenia roku     szkolnego na uroczystym apelu.


II. Kryteria przyznawania listu gratulacyjnego.

1. Warunkiem przyznania listu gratulacyjnego jest:
    a/ wzorowe zachowanie od kl. IV - VI,
    b/ średnia ocen 4,75 i powyżej w klasach IV-VI.

2. Wzorowa kultura osobista nie budząca zastrzeżeń, duże zaangażowanie społeczne w klasie i szkole,
     wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych.
Strona utworzona: 2005r.