Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi
Wita Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Uszwi                                                                                                                                                                                                   
Jesteś gościem na naszej stronie! ;-)
Strona główna

Rys historyczny

Uczniowie
i pracownicy szkoły


Dokumenty
szkoły


Organizacje szkolne

Uroczystości szkolne
Archiwum

Aktualności
Archiwum

Projekt EFS

Galeria
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
                            
UCZNIOWIE I PRACOWNICY SZKOŁY

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY OBECNIE

      Wszyscy nauczyciele pracujący w Publicznej Szkole Podstawowej w Uszwi posiadają wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, a większość ukończyła studia podyplomowe uprawniające do nauczania drugiego, a nawet trzeciego przedmiotu. Nauczyciele systematycznie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, przez co wzbogacają swój warsztat pracy, a zajęcia przez nich prowadzone są atrakcyjniejsze.

DYREKTOR
mgr Bogumiła Jagielska


Katecheci
ks prałat Jan Kudłacz
ks mgr Karol Góra

Nauczyciele
mgr Bogumiła Jagielska - przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
mgr inż. Lukrecja Chochlińska - matematyka
mgr Anna Cichostępska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Teresa Czesak - język polski
mgr inż. Maria Górka - zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka
lic. Klaudia Stachurska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Sabina Krakowska - język angielski
mgr Kamil Kuras - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
mgr Ilona Mech - edukacja wczesnoszkolna
mgr Ilona Palonek - edukacja wczesnoszkolna, wdż
mgr Ewelina Toboła - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne
mgr Zofia Zięć - świetlica, zajęcia rewalidacyjne
mgr Anna Zych - język polski, przyroda
mgr Józefa Zych - biblioteka, historia i społeczeństwo, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia               korekcyjno- kompensacyjne

UCZNIOWIE
Ogólnie w szkole podstawowej uczy się 144 uczniów w tym:

      - edukacja wczesnoszkolna - 75 uczniów

klasa I - 11 uczniów, opiekun mgr Ilona Mech
klasa IIa - 16 uczniów, opiekun mgr Ewelina Toboła
Klasa IIb - 15 uczniów, opiekun lic. Klaudia Stachurska
Klasa IIIa - 16 uczniów, opiekun mgr Ilona Palonek
Klasa IIIb - 17 uczniów, opiekun mgr Anna Cichostępska

      - klasy IV ÷ VI - 69 uczniów

Klasa IV - 18 uczniów, opiekun mgr Anna Zych
Klasa V - 22 uczniów, opiekun mgr Józefa Zych
Klasa VIa - 14 uczniów, opiekun mgr inż. Lukrecja Chochlińska
Klasa VIb - 15 uczniów, opiekun mgr inż. Maria GórkaADMINISTRACJA I OBSŁUGA
Maria Jaroszek - sekretarka
Alina Ciura - intendent
Grażyna Zydroń - kucharka
Małgorzata Witkowska - sprzątaczka
Barbara Jagielska - sprzątaczka
Elżbieta Biernat - sprzątaczka
Stanisław Stalmach - woźny, konserwator sprzętu


Strona utworzona: 2005r.
Aktualizacja:2016-09-03 21:29